Reglement

Alle deelnemers aan het Westfriese Jeugd Open dienen zich te houden aan dit wedstrijdreglement.

 1. De wedstrijd wordt gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’, zoals vastgesteld door de R&A, aangevuld met de ‘local rules’,  zoals die op de dag van de wedstrijd gelden. Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van de bepalingen van het wedstrijdreglement en van de ‘local rules’ en zich daar gedurende de wedstrijd aan te houden.
 2. Deelname aan de wedstrijd is slechts mogelijk als de speler in het bezit is van een actieve EGA Handicap. De commissie behoudt zich het recht voor om op het moment van sluiting de exacte handicap van potentiële wedstrijddeelnemers bij de homecourse op te vragen. Indien een speler zich inschrijft voor de wedstrijd met een handicap waarvan hij/zij op het moment van inschrijving wist of behoorde te weten dat die handicap te laag is, kan wordt deze niet toegelaten tot de wedstrijd.
 3. Het Westfriese Jeugd Open zal gespeeld worden in 1 categorie. De maximale handicap is 18. Wedstrijdvorm Westfriese Jeugd Open:
  Bruto strokeplay (qualifying). Deze telt mee voor de NGF-Junior Ranking
  Een flight bestaat uit maximaal 3 spelers.
 4. Deelname aan het Westfriese Jeugd Open staat open voor spelers die op 17 september 2023 maximaal 21 jaar oud zijn.
 5. Deelname geschiedt op basis van handicap. Bij over-inschrijving zullen de spelers met de laagste handicap voorrang krijgen. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor 5 wildcards toe te kennen aan eigen jeugdspelers, mits zij voldoen aan de leeftijd- & handicapeis van het Westfriese Jeugd Open.
 6. Inschrijven voor het Westfriese Jeugd Open kan via de website. Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00. Inschrijving dient te geschieden vóór 10 september 2023, 18.00 uur en het inschrijfgeld dient uiterlijk 11 september 2023 op onze rekening te zijn bijgeschreven. Pas na ontvangst van het verschuldigde bedrag is de inschrijving definitief. Spelers die uiteindelijk niet tot de wedstrijd worden toegelaten, krijgen het inschrijfgeld teruggestort op de rekening waarvan het geld is ontvangen. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag zal de speler per mail een bevestiging van de inschrijving ontvangen.
 7. Een speler kan vanaf 2 weken voorafgaand aan de wedstrijd een oefenronde spelen tegen betaling van € 10,00.
  Neem voor starttijden contact op met golfbaan Westwoud via golfbaanwestwoud.nl
 8. Winnaar van het Westfriese Jeugd Open zijn de spelers:
  De beste bruto score over 27 holes. Bij gelijke stand van twee of meer spelers met de beste bruto score volgt een sudden death play-off over 2 holes totdat een beslissing is gevallen (aangewezen holes: 10 en 18). Bij een gelijke stand voor de tweede en derde prijs geldt de beste score over de laatste 18, 9, 6, 3, 1 hole(s), waarbij geldt dat een betere score over de laatste 18, 9, 6, 3, 1 hole(s) een hogere ranking geeft. Is ook die score gelijk dan beslist het lot door middel van het tossen van een munt.
 9. Wanneer een prijswinnaar niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking, zal de prijs automatisch naar de eerstvolgende speler gaan.
 10. Minimaal  5 dagen voor aanvang van het Westfriese Jeugd Open zullen de startlijsten aan de spelers gemaild worden. Uiteindelijk is de speler zelf verantwoordelijk voor het achterhalen van zijn/haar starttijd. De startlijsten zullen ook op de website wfjo.nl geplaatst worden.
 11. De spelers dienen zich minimaal 30 minuten voor de start te melden bij de wedstrijdleiding en minimaal 10 minuten voor de start te melden bij de starter op hole 1, op straffe van diskwalificatie. De speler ontvangt zijn scorekaart na aanmelding bij de wedstrijdleiding en is verplicht zijn scorekaart met zijn medespeler te wisselen op straffe van diskwalificatie. De speler is verplicht zijn eigen scorekaart, binnen 15 minuten na het beëindigen van de laatste hole, in het wedstrijdsecretariaat te controleren en in te leveren bij de wedstrijdcommissie. Indien de speler zich niet aan deze verplichting houdt, kan hij worden gediskwalificeerd. De speler mag het wedstrijdsecretariaat niet verlaten voordat zijn kaart door een lid of vertegenwoordiger van de WFJO-commissie is goedgekeurd.
 12. Bij een afzegging tot 3 september 2023, 18:00 uur, krijgt de speler het inschrijfgeld retour. Bij een afzegging na die periode vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Niet afmelden voor aanvang van de wedstrijd zal worden gekenmerkt als NO SHOW en wordt doorgegeven aan de NGF.
 13. Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan, tenzij de speler vooraf toestemming heeft gekregen van de wedstrijdleiding en dit heeft gecommuniceerd aan zijn medespelers. Dit op straffe van diskwalificatie.
 14. Local Rules: Plaatselijke regels Golfbaan Westwoud
 • Buiten de baan:
  • Op de holes 1 en 10 t/m 18 is een bal buiten de baan als deze in of aan de overkant van de sloot ligt, tenzij anders aangegeven d.m.v. witte palen of palen met witte kop.
  • Op de holes 2 t/m 9: is een bal buiten de baan als deze aan de overkant van de sloot ligt die de baan begrenst, tenzij anders aangegeven d.m.v. witte palen of palen met witte kop.
 • Grond in bewerking:
  • GUR aangegeven door blauwe palen met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het VERPLICHT deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f.
  • In geval van een belemmering door GUR, gemarkeerd door witte lijn MAG de speler een belemmering door GUR ontwijken zonder strafslag volgens Regel 16.1.
 • Obstakels:
  • Aangepaalde bomen zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van belemmering MAG de speler deze ontwijken volgens Regel 16.1.
  • Boomspiegels bedekt met houtsnippers zijn een integraal deel van de baan. De houtsnippers zijn losse natuurlijke voorwerpen.
 • Hindernissen:
  Het gebied binnen de hindernis gemarkeerd door rode palen met groene kop op hole 12 is een verboden speelzone. Als een bal binnen de hindernis in deze verboden zone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en MOET de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1e.
 • Aanvullende plaatselijke regel:
  Raadpleeg eerst het publicatiebord voor aanvullende plaatselijke regels. Straf voor overtreding van een plaatselijke regel:
  Strokeplay: twee strafslagen
  Matchplay: verlies van de hole
 • Plaatsen:

Als een bal van een speler in het algemene gebied, gemaaid op fairway hoogte of lager ligt, mag de speler zonder strafslag eenmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied waar geplaatst mag worden en dan spelen. Het gebied waar geplaatst mag worden is: 

• Binnen 15 cm van de plaats van de oorspronkelijke bal
• Niet dichter bij de hole en in het algemene gebied
Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de regel 14.2b(2) en 14.2e.

Straf voor het spelen vanaf een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14.7a.

Straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel: algemene straf.
Aanwijzingen van het baanpersoneel dienen te worden opgevolgd.

 1. Afstandsmeters:
  Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandmeter gebruikt dat ontworpen is om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, temperatuur, stokkeuze), overtreedt hij Regel 4-3.
  Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie voor de ronde verkregen is.
  Straf voor overtreding:
  • Bij eerste overtreding: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee strafslagen
  • Bij volgende overtreding: diskwalificatie
 2. Langzaam spel
  Spelers kunnen worden ‘getimed’ m.b.t. de aanbevelingen in Regel 5.6b vlot speeltempo. Als de spelers worden getimed, gelden de volgende tijdslimieten voor het doen van een slag. Gerekend vanaf het moment dat de speler aan de beurt is en zonder hinder of afleiding zou kunnen spelen, krijgt een speler een tijdsoverschrijding wanneer hij: – Als eerste moet spelen en hij meer dan 50 seconden doet over de slag; – Als hij als tweede of derde moet spelen en hij meer doet dan 40 seconden over de slag. De speler (of spelers) in een groep, die zich niet aan de limieten houdt (en) of zich niet voldoende inzet (ten) om de opgelopen achterstand ten opzichte van het speelschema in te lopen, wordt (en) volgens Regel 5.6a bestraft: – 1e overtreding is 1 strafslag; – 2e overtreding is een algemene straf; – 3e overtreding is diskwalificatie.
 3. Spelers mogen gedurende de ronde geen gebruik maken van enige vorm van vervoer tenzij toegestaan door wedstrijdleiding of referee.
 4. In de baan bevindt zich een referee die in geval van geschillen of onduidelijkheden kan worden geraadpleegd. Door de baan bevinden zich vrijwilligers die contact kunnen leggen met de wedstrijdleiding en met de referee.
 5. Het gebruik van een caddie is niet toegestaan.
 6. Op de wedstrijd is het “Zero tolerance” beleid van de NGF van toepassing:
 7. Toeschouwers in de baan zijn toegestaan op de daarvoor aangegeven plaatsen.
  Verder is contact met de spelers tijdens de wedstrijd NIET toegestaan.
  Onze vrijwilligers en referees zullen erop toezien dat de spelers geen hinder zullen ondervinden van het publiek en dat iedereen zich aan de gestelde regels houdt.
 8. Rookverbod
  Op de baan en de oefenfaciliteiten is een algemeen rookverbod van kracht. 
 9. In zaken waarin dit reglement niet voorziet is de beslissing van de wedstrijdleiding bindend.