Gedragsregels & kledingvoorschriften

Onderstaande regels zijn een onderdeel van het wedstrijdreglement. Deze regels gelden gedurende het gehele evenement (daaronder begrepen dagen waarop voor het betreffende evenement een oefenronde wordt gespeeld), zowel op de golfbaan als daarbuiten. Iedere deelnemer, hoe gedreven ook, behoort zich gedurende de wedstrijd onder alle omstandigheden hoffelijk en sportief te gedragen. De volgende situaties worden gezien als overtredingen van het reglement:

 1. Het gebruik van drogerende middelen, alcohol en tabaksmiddelen is NIET toegestaan. Er wordt hierop gecontroleerd door de wedstrijdorganisatie en vrijwilligers in de baan.
 2. Iedere handeling van een deelnemer waarbij hij bewust het risico neemt de baan te beschadigen (behalve bij het doen van een slag naar de bal in het spel).
 3. Onwelvoeglijk taalgebruik, gooien met clubs of ballen en (emotionele) stemverheffingen,
 4. Gebrek aan respect voor de referees, wedstrijdleiding, vertegenwoordigers van de Westfriese Golfclub en/of de toernooiorganisatie, mededeelnemers en/of toeschouwers.
 5. Opzettelijke overtreding van de golfregels.
 6. Het achterhouden van enige doorslaggevende informatie omtrent een overtreding van de golfregels.
 7. Het verlaten van de baan gedurende een ronde die meetelt voor het resultaat van het evenement, zonder de wedstrijdleiding hiervan in kennis te stellen of om redenen die voor de wedstrijdleiding niet acceptabel zijn.
 8. Het zich niet houden aan de kledingvoorschriften

Deelnemers worden geacht verzorgde kleding te dragen:

 • Spijkerbroeken, jogging-/trainingspakken zijn NIET toegestaan
 • Topjes en naveltruitjes zijn NIET toegestaan
 • Golfschoenen met soft spikes zijn verplicht (hard spikes niet toegestaan)
 • Overhemd, blouse of poloshirt moet de band van de broek of rok raken indien de speler rechtop staat